-
-
-
-
-
-
-
-
 : با سی سال سابقه کار در زمینه طراحی و ساخت مبدل های حرارتی و مخازن تحت فشار آماده ارائه خدمات زیر هستیم

HTFS & BJAC : طراحی حرارتی و مکانیکی مبدل های حراراتی با نرم افزارهای متداول مانند
PVELite طراحی مکانیکی ( تحلیل های ضحامت ، باد ، زلزله و ... ) مخازن تحت فشار ، راکتور ، برج ها با نرم افزار
 بر اساس استاندارد های معتبر PQR و WPQ و WPS تهیه نقشه های ساخت و دیگر مدارک فنی مورد نیاز مانند
ASME ساخت تجهیزات فوق با رعایت اصول استاندار
هدایت و اجرای تست های مخرب و غیر مخرب
طراحی ، تامین و ساخت تجهیزات سیستم های فرآیندی
مشابه سازی ، بازسازی ، ساخت اجزاء و تامین قطعات یدکی انواع تجهیزات فرآیندی
مشاوره فنی در زمینه اصول انتخاب و کاربرد مبدل های حرارتی و مخازن تحت فشار و مشاوره در زمینه مواد شامل : تعیین استاندارد مواد ،تخمین سرعت خوردگی آلیاژها و انتخاب آلیاژ مناسب جهت فرآیندهای مختلف بر اساس استانداردهای معتبر

شرکت خانیران مبدل