آدرس : تهران - سه راه تهران پارس - یک کیلومتر بالاتر از برج تجاری دماوند - جنب پمپ بنزین - کوچه خانیران

تلفکس :          77703066      -      77707075      -      77710061      -       77710062       -        77875263

Info@Khaniran.ir : ایمیل