----------


دفتر فنی مهندسی مجهز به کامپیوتر های طراحی و کتابخانه فنی BJAC & HTFS نرم افزار های طراحی حرارتی و مکانیکی مبدل های حرارتیPVElite نرم افزار طراحی مکانیکی ( تحلیل ضخامت ، باد ، زلزله و ... ) مخازن تحت فشار ، راکتور ، برج هایAutoCAD نرم افزار طراحی و تهیه نقشه ساختانواع دستگاه های نوردانواع دستگاه های ساخت عدسیانواع دستگاه های دریل رادیالانواع دستگاه های قیچی هیدرولیکانواع دستگاه های برش پلاسما و هوابرش دستی و اتوماتیک GTAW,SMAW انواع دستگاه های جوش