-
-
-
-
-
-
-
-
-

 تجهیزات پالایشگاهی - نیروگاهی
صنایع غذایی و دارویی
صنایع شیمیایی و رنگ
صنایع سیمان
صنایع تاسیسات
صنایع فلزی و کانی
صنایع آب و فاضلاب
صنایع پلاستیک و لاستیک
تجهیزات آتش نشانی

انواع تجهیزات پالایشگاهی - نیروگاهی
انواع مبدل حرارتی - مخزن تحت فشار - مخزن ذخیره - راکتور - میکسر - برج - کوره - فیلتر شنی - دی ارتیورصنایع غذایی و دارویی
انواع مبدل حرارتی - مخزن تحت فشار - راکتور - مخزن ذخیره - میکسرصنایع شیمیایی و رنگ

انواع مبدل حرارتی - مخزن تحت فشار - مخزن ذخیره - راکتور - میکسر - برج - کورهصنایع سیمان
انواع مبدل حرارتی تانک ساکشن هیتر و پرفشار مازوت - مبدل حرارتی خنک کننده روغن هیدرولیک آسیاب ها - فیلترهای مازوت - مخازن ذخیره سوخت و روغن حرارتیصنایع تاسیسات تاسیسات
انواع مبدل حرارتی و برودتی - مخزن کویل دار - مخزن انبساط باز و بسته - مخزن کندلس - مخزن ذخیره سوخت - جدا کننده هوا - جدا کننده رطوبت - فیلترشنی


صنایع فلزی و کانیی و کانی
انواع مبدل حرارتی ، مخزن تحت فشار جهت ذخیره هوا ، آمونیاک ، گاز کربنیک ، هیدروژن ، اکسیژن و ... ، مخازن خاص ستلر ، نگهداری موادصنعت آب و فاضلاب
انواع مبدل حرارتی پیش گرمایش تصویه فاضلاب - مخزن ضربه قوچ - فیلتر شنی


صنایع پلاستیک و لاستیک
انواع مبدل حرارتی خنک کاری قالب پلاستیک - گرم کننده های المنتی رول های تولید ورق ها - مبدل حرارتی خنک کاری روغن هیدرولیکتجهیزات آتش نشانی
 طراحیASME این گروه تولیدات مخازنی تحت فشار هستندکه جهت دخیره هوای فشرده بکار رفته و عموما تحت استانداردهای آمریکاییمی شوند
و ساخته می شوند